Mitkä lukemistavat haittaavat muistia?

Lukeminen on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka ihminen oppii elämänsä aikana. Se lisää tietämystä, kehittää kielitaitoa ja auttaa rentoutumaan. Mutta mitä tapahtuu muistille, kun lukee? Onko kaikki lukeminen yhtä hyödyllistä muistin kannalta? Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia lukemistapoja ja selvitetään, millaiset tavat voivat vahingoittaa muistia ja miten lukemista voi parantaa muistin kannalta. Niin että, valmistaudu oppimaan uutta ja kiinnittäkää huomiosi näiden tehokkaimpien lukutekniikoiden yksityiskohtiin!

Miksi lukemistavat voivat vaikuttaa muistiin?

Miksi Lukemistavat Voivat Vaikuttaa Muistiin?
Lukeminen on yksi tärkeimmistä tavoista hankkia uutta tietoa ja oppia uusia asioita. Mutta tiesitkö, että lukemistapoja on monia erilaisia ja ne voivat vaikuttaa suuresti muistiin? Onko sinulla tapana lukea liian nopeasti? Saatat hämmästyä, kuinka paljon eri lukemistavat vaikuttavat muistiin. Tässä osiossa käsitellään tarkemmin, miksi lukemistavat voivat vaikuttaa muistiin ja kuinka voit parantaa lukemista muistin kannalta. Jos haluat lisää tietoa siitä, miten lukeminen vaikuttaa aivoihin, löydät siitä kirjoituksestamme ”Miten lukeminen vaikuttaa aivoihin?”

Tutkimukset aivotoiminnasta

On olemassa lukuisia tutkimuksia, jotka tutkivat lukemisen vaikutuksia aivotoimintaan ja muistiin. Eräässä tutkimuksessa julkaistu Journal of Neurology Neurosurgery psychiatryssä, todettiin, että lukemisella on positiivisia vaikutuksia aivojen harmaan aineen määrään ja se parantaa verbisen suoriutumisen tuloksia. Lukeminen on harjoitus, joka kirjaimellisesti treenaa aivoja ja parantaa niiden toimintaa.

Toisessa tutkimuksessa julkaistu journal Hippocampus:ssa, todettiin, että ahkerasti lukevat henkilöt ovat alttiimpia muistitoimintojen parantumiselle kuin henkilöt, jotka lukevat harvemmin tai eivät lainkaan lue. Tämä on erityisen totta vanhemmissa aikuisissa, jotka saattavat kokea ikääntymiseen liittyviä muutoksia aivojen toiminnassa.

On tärkeää huomata, että muistiin vaikuttavat paljon muutkin tekijät kuin pelkkä lukeminen. Esimerkiksi uni, stressi ja ravinto vaikuttavat myös muistin toimintaan. Silti lukeminen on yksi parhaista tavoista stimuloida aivoja ja parantaa muistia. Siksi lukeminen ja siihen paneutuminen ovat olennaisia osia aivojen kuntoa ylläpitävässä harjoituksessa.

On hyvä muistaa, että oikeanlaisella lukemistavalla voi olla vieläkin positiivisempia vaikutuksia. On tärkeää löytää itselleen sopivat lukutekniikat ja -tavat, jotka auttavat optimoimaan muistin toimintoja ja parantamaan aivokuntoa entisestään. Kiinnittämällä huomiota käytössä oleviin lukemistapoihin, voi saada huomattavia muistiin liittyviä hyötyjä.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, klikkaa tästä tai löydät muita hyödyllisiä artikkeleita liittyen muistin parantamiseen täältä.

Oppimisen psykologia

Oppimisen psykologia tutkii sitä, miten ihminen oppii ja miten opittu tieto varastoituu ja säilyy muistissa. Useat tekijät vaikuttavat siihen, miten hyvin jotakin tietoa voi oppia ja muistaa. Ensinnäkin, motivaatio on tärkeässä roolissa oppimisessa. Kun on kiinnostunut aiheesta, oppiminen tuntuu helpommalta ja mielekkäämmältä. Toisekseen, oppiminen on tehokkaampaa, kun uutta tietoa kiinnitetään jo olemassa olevan tiedon koukeroihin ja edeltävään taitotasoon. Tämä tarkoittaa, että taustatiedon hankkiminen on tärkeää ennen uuden materiaalin opettelua.

Kognitiivisten psykologien mukaan tiedon syvällisempi käsittely edistää sen oppimista ja muistamista. Sen sijaan pintapuolinen tietojen läpipääsy, joka on mahdollista esimerkiksi epämääräisessä lukemisessa, ei luo vahvoja muistijälkiä tai syvällistä ymmärrystä oppimisesta. Siksi on tärkeää käyttää tehokkaita oppimistekniikoita, joita voidaan soveltaa myös lukemiseen, kuten esimerkiksi sanaston opettelu, tavoitteellinen lukutapa ja välitavoitteiden asettaminen.

Oppiminen ja muisti ovat yhteydessä toisiinsa. Muistisi kapasiteetti ja toimivuus riippuvat sinun aivojesi terveydestä ja toimivuudesta. Kun olet terve, muistikuormaa voidaan kasvattaa. On tärkeää hankkia tietoa ja löytää tarkoituksellisia lukukokemuksia, jotka haastavat ja pidentävät tarkkaavaisuutta. Lisääntyneellä verenvuotoaivoissa, ylimääräinen hapetus parantaa hermosolujen välistä liitettä, mikä edistää oppimista ja muistia.

Muistitekniikat lukemiseen voivat auttaa sinua organisoimaan ja säilömään tietoa paremmin. Kun opit esimerkiksi juonteen muistamisen, saatat käyttää tätä tekniikkaa, kun pyrit muistamaan jotakin tiettyä lukemaasi kohtaa. Opi myös kuinka yhdistää lukeminen muihin muistiharjoituksiin ja välttää lukemisesta stressi ja väsymys lukiessasi. Nämä tekniikat voivat lisätä uusia suuntauksia lukukokemukseesi, edistää oppimista ja muistia ja antaa sinulle keinoja, joilla voit kehittää itsesi loppuelämäsi ajan.

Yhteenveto

Kun pyrimme parantamaan muistiamme, on tärkeää pitää mielessä, että lukemistavallamme on merkittävä vaikutus siihen. Epämääräinen lukeminen, liian nopea tai hitaa lukeminen, passiivinen lukeminen ja keskittymättömyys ovat kaikki tapoja, jotka voivat haitata muistiamme. Sen sijaan meidän tulisi pyrkiä tavoitteelliseen lukemiseen, tekstin jäsentelyyn ja sanaston opetteluun. Välitavoitteiden asettaminen ja ääneen lukeminen voivat myös auttaa parantamaan muistiamme.

On myös tärkeää muistaa, että lukemista ei voi erottaa muista muistiharjoituksista. Lukuharjoitukset tulisi yhdistää toisiin harjoituksiin, kuten muistiinpanojen tekemiseen, mieleenpainamis- ja palauttamisharjoituksiin ja lukea säännöllisin väliajoin. Näiden harjoitusten avulla voimme parantaa muistiamme ja samalla kehittää muita kognitiivisia kykyjämme.

Valitsemalla oikeat kirjat voimme myös auttaa itseämme muistamisen kehittämisessä. Kirjoilla, jotka ovat monimutkaisia ja vaativat useampia aivojen osa-alueita, on osoitettu olevan positiivinen vaikutus aivotoimintaan ja muistiin. Välttäkäämme myös lukemista stressaavissa tai väsyttävissä tilanteissa, sillä tämä saattaa haitata muistin muodostumista.

Voit myös kokeilla kuunnella äänikirjoja, sillä on osoitettu, että äänikirjojen kuuntelu voi parantaa muistia ja kognitiivisia kykyjä. Kannattaa myös pitää mielessä, että yhtä tärkeää kuin lukeminen on myös levätä aivomme. Tämän vuoksi lukutauot ovat tärkeitä, jotta aivomme voivat pysähtyä käsittelemään tietoa ja palautua ennen seuraavaa lukukertaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että huono lukemistapa voi haitata merkittävästi muistia, kun taas tavoitteellinen lukeminen ja muistiharjoitusten yhdistäminen voivat auttaa muistin parantamisessa. Valitsemalla oikeat kirjat, kuuntelemalla äänikirjoja ja pitämällä lukutaukoja voimme myös edistää muistin kehittymistä. Löydät lisää vinkkejä muistin kehittämiseen seuraavista artikkeleista:
– Miten valita oikeat kirjat muistinkehittämiseen?
– Miten välttää lukemisesta stressiä ja väsymystä?
– Kuinka usein lukea muistiinpanoja?
– Kuinka yhdistää lukeminen muihin muistiharjoituksiin?
Can Audible Books Improve Memory?.

Lukemistavat, jotka haittaavat muistia

Lukemistavat, Jotka Haittaavat Muistia
Monet meistä lukevat päivittäin erilaisia tekstejä, kuten uutisia, kirjoja ja artikkeleita. Mutta tiesitkö, että lukemistavallasi on vaikutusta siihen, miten hyvin muistat lukemasi? On olemassa lukuisia lukemistapoja, jotka voivat haitata muistamista ja oppimista. Tämä osa artikkelista käsittelee näitä tapoja ja antaa vinkkejä siihen, miten voit välttää huonoja lukemistapoja ja tehostaa muistamista. Lue lisää löytääksesi tapoja välttää haitallisia lukutapoja ja parantaa lukukokemusta. Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka usein sinun pitäisi lukea muistin kannalta, voit lukea artikkelin ”Kuinka usein lukea muisti?”.

Epämääräinen luku

Epämääräisellä lukemisella tarkoitetaan sitä, että lukuaineiston läpi käydään nopeasti, pintapuolisesti ja ilman tarkkaa huomiota siihen, mitä luetaan. Tämä lukutapa voi haitata muistia merkittävästi. Epämääräisellä lukemisella on monia haitallisia vaikutuksia muistiin. Ensinnäkin, kun luettu materiaali on epäselvää, se ei tallennu aivojen muistiin kunnolla. Se voi johtaa siihen, että koko kirja tai artikkeli on luettu, mutta sen sisältöä ei muisteta.

Toiseksi, epämääräinen lukeminen voi aiheuttaa stressiä ja vähentää keskittymistä. Kun tekstistä ei saa selvää tai kun on hämmentynyt sen sisällöstä, se aiheuttaa stressiä ja turhautumista. Tämä stressi taas voi johtaa siihen, että henkilö ei pysty keskittymään tekstiin kunnolla.

Kolmanneksi, epämääräinen lukeminen voi vaikeuttaa uuden tiedon omaksumista ja oppimista. Kun teksti on epäselvää, uuden tiedon ymmärtäminen voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä voi johtaa siihen, ettei lukija saa tarpeeksi tietoa, jonka hän olisi voinut saada lukemalla materiaalin huolellisesti.

Miten välttää epämääräistä lukemista?

1. Aseta lukutavoitteita ja suunnittele lukuaika. Tavoitteellinen lukeminen auttaa keskittymään ja estää epämääräistä lukemista.

2. Lue aktiivisesti. Älä vain liu’uta silmiäsi tekstin yli, vaan lue jokainen sana tarkasti.

3. Kysy itseltäsi kysymyksiä lukemasi tekstin pohjalta. Tämä auttaa ymmärtämään tekstin sisältöä paremmin.

4. Jaa teksti osiin ja käy läpi jokainen osa huolellisesti. Jokaisen osan lukeminen tarkasti auttaa ymmärtämään koko tekstin paremmin.

5. Muistiinpanojen tekeminen voi auttaa sisältöä muistamaan ja ymmärtämään paremmin.

Mitä voi tapahtua, jos jatketaan epämääräistä lukemista?

Jos jatketaan epämääräistä lukemista, se voi johtaa siihen, että henkilö kokee vähemmän motivaatiota lukea ja oppia uutta. Tämä voi johtaa siihen, että henkilö lopettaa lukemisen kokonaan. Siksi on tärkeää yrittää välttää epämääräistä lukemista ja kehittää parempia lukutapoja.

Jos haluat saada lisätietoa siitä, miten valita oikeat kirjat muistin kehittämiseen, voit tutustua artikkeliin Miten valita oikeat kirjat muistin kehittämiseen?. Voit myös lukea artikkelin Kuinka yhdistää lukeminen muihin muistiharjoituksiin?, jos olet kiinnostunut siitä, miten voit tehostaa muistiharjoituksiasi lukemalla. Artikkeli Miten välttää lukemisesta stressi ja väsymys? tarjoaa vinkkejä siitä, miten lukutottumuksia voi kehittää ja välttää epämääräistä lukemista.

Kertaaminen vain kerran

Hyvin yleinen virhe lukemisessa on kertaaminen vain kerran. Monet meistä ajattelevat, että riittää kun lukee tekstin kerran ja että se jää mieleen. Tämä harhaluulo voi johtaa siihen, että opittu tieto unohtuu nopeasti.

Välttääkseen kertaamisen virheen, on hyvä käyttää aktiivista muistia ja kerrata opittua tietoa useaan kertaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opittu tieto jää paremmin mieleen, kun sitä kertaa useamman kerran.

Tässä on esimerkki tehokkaasta kertaamistavasta:

Vaihe | Aika kerran lukemisen jälkeen | Uudelleenluku
— | — | —
1 | 10 minuuttia | Lue teksti uudestaan ja kertoile itsellesi, miten se liittyy aiemmin opittuun
2 | 1 päivä | Kertaa teksti kokonaisuudessaan läpi
3 | 1 viikko | Kertaa tekstin pääkohdat

Tällaisen systemaattisen kertaamisen ansiosta opittu tieto jää paremmin mieleen ja siirtyy pitkäkestoiseen muistiin.

On tärkeää huomata, että kertaamisen ajoitus on avainasemassa oppimisen kannalta. Jos uudelleenluku tapahtuu liian pian, aivot eivät ehdi käsitellä tietoa tarpeeksi ja jos taas uudelleenluku tapahtuu liian myöhään, opittu tieto ehtii unohtua.

Kertaamisen virhe on yksi yleisimmistä esteistä tehokkaalle lukemistavalle, mutta se on helppo korjata systemaattisella kertaamisella ja opitun tiedon toistamisella useampaan kertaan.

Lukeminen liian nopeasti tai hitaasti

Lukemisen nopeudella on suuri vaikutus muistin kannalta. Liian nopea lukeminen voi johtaa siihen, että tieto ei tallennu muistiin kunnolla, sillä aivot eivät ehdi käsitellä kaikkea informaatiota. Toisaalta, liian hidas lukeminen voi myös olla haitallista muistin kannalta, sillä sen myötä lukijan huomio saattaa herpaantua ja ajatus katketa.

On tärkeää löytää sopiva lukunopeus, joka mahdollistaa informaation sisäistämisen. Tämä vaihtelee yksilöllisesti, mutta monet tutkimukset osoittavat, että tieto tallentuu muistiin paremmin, kun lukee noin 300-500 sanaa minuutissa.

Liian nopeaa tai hidasta lukemista voi yrittää välttää mm. seuraavilla tavoilla:

Vinkki Miten auttaa muistia?
Vältä silmien harppomista riviltä toiselle Tämä häiritsee lukijan keskittymistä ja hidastaa lukemista. Sen sijaan, voit käyttää sormea tai kynää auttamaan lukemisen rytmiä.
Pysähdy ja mieti Ennen kuin jatkat seuraavaan virkkeeseen, pidä lyhyt tauko miettiäksesi, mitä luit. Tämä auttaa varmistamaan, että informaatio tallentuu muistiin.
Opettele keskittymään Keskittymiskyvyn lisääminen auttaa hallitsemaan lukunopeutta ja saamaan enemmän informaatiota muistiin. Voit opetella keskittymään esimerkiksi tietokilpailujen tai ristisanatehtävien avulla.

Kaiken kaikkiaan, oikea lukunopeus on avainasemassa informaation sisäistämisessä ja muistamaan oppimisessa. Päivätasot, jolloin lukunopeus ei ole optimaalinen, voi johtaa informaation menettämiseen ja muistin heikkoon kehittämiseen.

Mukavuusalueella pysyminen

Yksi lukemiseen liittyvä tekijä, joka vaikuttaa muistiin, on se, että pysytään mukavuusalueella ja luetaan vain tuttua ja helposti omaksuttavaa tekstiä. Tällaisella lukutavalla ei kuitenkaan haasteta aivoja tarpeeksi, mikä voi johtaa muistin heikkenemiseen.

Mutta mitä tarkoittaa pysyminen mukavuusalueella?

Se tarkoittaa sitä, että luetaan vain niitä kirjoja tai artikkeleita, jotka ovat helppoja ja tuttuja. Tämä ei kuitenkaan ole tehokasta muistin kannalta, sillä aivot tarvitsevat haastetta ja uusia ärsykkeitä pysyäkseen terävinä.

Mistä sitten tiedät, milloin olet mukavuusalueella? Tunnistat sen siitä, että et koe lukemista erityisen haastavana ja voit helposti uppoutua tekstiin ilman suurempia ponnisteluja.

Miten voit välttää pysymistä mukavuusalueella?

Seuraavassa on muutama vinkki:

 • Lue erilaisia tekstejä
 • Liian yksipuolinen lukeminen voi johtaa siihen, että aivot eivät saa tarpeeksi uusia ärsykkeitä. Siksi on tärkeää lukea erilaisia tekstejä, joissa käsitellään eri aiheita ja joissa on eri tyyppistä sanastoa.

 • Opettele uusia sanoja
 • Uusien sanojen oppiminen voi olla haastavaa, mutta se auttaa aivoja pysymään terävinä ja parantaa samalla muistia.

 • Haasta itsesi
 • Valitse joskus sellainen kirja tai artikkeli, joka on hieman haastava ja vie enemmän aikaa omaksumisessa. Tämä auttaa aivoja pysymään aktiivisina ja edistämään muistia.

On tärkeää ymmärtää, että pysyminen mukavuusalueella ei ole tehokas tapa pitää muisti kunnossa. On parempi haastaa itsensä ja lukea monipuolisesti erilaisia tekstejä oppiakseen uusia asioita ja pitääkseen aivot terävinä.

Suurten tekstipalasten lukeminen

Moni meistä on varmasti kokenut hetken, jolloin lukeminen tuntuu raskaalta tai jopa mahdottomalta. Tämä voi johtua monestakin asiasta, mutta yksi yleinen syy on liian suurten tekstipalasten lukeminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritämme lukea yhtäjaksoisesti suurta määrää tekstiä ilman tarvittavia taukoja tai palautumishetkiä.

Mitä suurten tekstipalasten lukeminen tarkoittaa käytännössä?

Suurten tekstipalasten lukeminen tarkoittaa sitä, että yritämme lukea esimerkiksi kappaleen tai jopa useamman kappaleen mittaisen tekstin yhdellä kertaa ilman taukoja. Tämä voi olla haitallista muistin kannalta, sillä aivojen on vaikeampi käsitellä suurta informaatiomäärää kerrallaan.

Miten suurten tekstipalasten lukeminen vaikuttaa muistiin?

Suurten tekstipalasten lukeminen voi vaikuttaa muistiin monella tavalla. Ensinnäkin, aivot voivat ylikuormittua ja yrittää käsitellä liikaa informaatiota kerrallaan, mikä voi johtaa informaation haalistumiseen muistista. Jos emme pidä tarvittavia taukoja lukemisen aikana, aivoilla ei ole aikaa käsitellä informaatiota ja siirtää sitä pitkäaikaiseen muistiin.

Miten suurten tekstipalasten lukemista voi välttää?

Suurten tekstipalasten lukemista voi välttää monella tavalla. Yksi keino on pilkkoa teksti pienempiin osiin ja lukea niitä yksi kerrallaan. Tämä auttaa aivoja käsittelemään informaatiota pienemmissä palasissa ja lisää todennäköisyyttä sille, että informaatio siirtyy pitkäaikaiseen muistiin. Toisaalta, myös säännöllisten taukojen ottaminen lukemisen aikana auttaa aivoja käsittelemään informaatiota ja välttää informaation haalistumista muistista.

Jos haluat välttää suurten tekstipalasten lukemista, voit myös harjoitella lukemista pienempien palasten kanssa. Aloita lukemalla lyhyempiä tekstejä ja lisää sitten pikkuhiljaa tekstin pituutta. Tämä auttaa aivojasi sopeutumaan suurempaan informaatiomäärään vähitellen.

Yhteenveto

Suurten tekstipalasten lukeminen voi olla haitallista muistin kannalta, sillä se voi ylikuormittaa aivoja ja lisätä informaation haalistumisen riskiä. Suurten tekstipalasten lukemista voi välttää pilkkomalla teksti pienempiin osiin, pitämällä säännöllisiä taukoja lukemisen aikana sekä harjoittelemalla lukemista pienempien palasten kanssa. Näillä keinoilla voit parantaa lukutaitoasi ja samalla tehdä lukemisesta miellyttävämpää ja tehokkaampaa muistin kannalta.

Edut Haitat
Parantaa muistia Ylikuormittaa aivoja
Lisää informaation siirtymistä pitkäaikaiseen muistiin Informaation haalistuminen muistista
Paremmin käsitelty informaatio Heikompi ymmärrys kokonaisuudesta

Tekstin passiivinen lukeminen

Passiivinen lukeminen on yksi yleisimmistä lukutavoista, mutta valitettavasti se ei ole kovin tehokas muistin kannalta. Kun luet passiivisesti, annat vain silmiesi liukua tekstin yli ilman, että todella käsittelet sisältöä. Tämä johtaa siihen, että et muista tekstiä myöhemmin.

Miksi passiivisen lukemisen tulisi olla vältettävänä?
Passiivisen lukemisen ongelma on se, että se ei aktivoi aivojasi samalla tavalla kuin aktiivinen lukeminen. Kun luet passiivisesti, aivosi eivät käsittele tietoa syvällisesti, jolloin muistijälkiä ei synny. Seurauksena on, että et ymmärrä tai muista sisältöä yhtä hyvin kuin olisit ymmärtänyt, jos olisit lukenut aktiivisesti.

Miten välttää passiivinen lukeminen?
On tärkeää muuttaa passiivinen lukutapa aktiivisemmaksi tekstin säilyttämiseksi muistissa. Tässä on joitakin tapoja välttää passiivinen lukeminen:

 • Lue teksti perusteellisesti ja laskeudu sisältöön
 • Älä vain skannaa sivua, vaan lue jokainen sana huolellisesti
 • Tee muistiinpanoja ja piirrä miellekarttoja keskeisistä käsitteistä ja ideoista
 • Käytä kysymysten muodostamista ja vastausten löytämistä tekstin ymmärtämisen parantamiseksi
 • Lue kirja rauhallisessa ympäristössä vähemmän häiriötekijöiden avulla

Yhteenveto
Passiivinen lukeminen ei ole tehokas varastoitamaan tietoa pitkäaikaiseen muistiin, kun tärkeät tiedot eivät välttämättä tallennu aivoihin. Sen sijaan aktiivinen lukutapa, johon sisältyy tekstin tarkka keskeleinen ymmärtäminen, noteeraus ja kysymysmuotoilu, voi auttaa käsittelemään tekstiä syvemmällä tasolla, jolloin vahvempia muistijälkiä muodostuu.

Keskittymättömyys

Keskittymättömyys on yksi yleisimmistä haasteista, joita useat ihmiset kohtaavat lukiessaan. Huono keskittyminen estää ajatusten pysymisen tekstissä, mikä voi johtaa siihen, että luettu unohtuu nopeasti. Alla on taulukko, joka sisältää joitakin yleisimpiä syitä keskittymisen häiriöihin lukemisen aikana ja mahdollisia ratkaisuja niihin.

Haaste Ratkaisu
Ympäristötekijät: Melu tai häiriötekijät ympärillä häiritsevät keskittymistä ja estävät lukijaa keskittymästä tekstiin. Varmista, että ympäristö on mahdollisimman hiljainen. Käytä korvatulppia tai kuulokkeita, jos ympäristö on liian meluisa.
Väsymys: Väsyneenä on vaikea keskittyä pitkään tai ylläpitää tarkkaavaisuutta. Huolehdi riittävästä lepoajasta ennen lukemista. Vältä myös raskasta fyysistä tai henkistä työtä ennen lukemista.
Stressi tai ahdistus: Stressi tai ahdistus voi saada aivot toimimaan ylivireystilassa, mikä häiritsee keskittymistä ja vähentää muistin toimintaa. Käytä stressinhallintakeinoja, kuten hengitysharjoituksia tai meditaatiota, ennen lukemista.
Tunnepitoisuus: Pitkät ja tunnepitoiset tekstit voivat häiritä keskittymistä ja ylikuormittaa aivoja. Jos teksti on liian tunteellinen tai raskas, ota säännöllisiä lukutaukoja tai jaa lukeminen useaan osaan.
Väärä asento: Huono asento voi aiheuttaa fyysistä epämukavuutta ja häiritä keskittymistä. Istu tai seiso suorassa ja varmista, että lukuasentosi on mukava ja ergonominen.

Keskittymisvaikeuksien käsitteleminen voi auttaa parantamaan lukutehokkuutta ja pitämään luettavasta tekstimuistista.

Yhteenveto

Kannattaa välttää lukemistapoja, jotka haittaavat muistia ja oppimista. On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lukemisen tehokkuuteen ja muistin säilyttämiseen. Epämääräinen luku, kertaaminen vain kerran, liian nopea tai hitaasti lukeminen, mukavuusalueella pysyminen, suurten tekstipalasten lukeminen, tekstin passiivinen lukeminen ja keskittymättömyys ovat kaikki lukemistapoja, jotka haittaavat muistia.

Sen sijaan lukutaidon parantamiseksi, ja tärkeimpänä muistin kannalta, on hyvä käyttää tavoitteellista lukutapaa. Tekstin jäsentely auttaa myös ymmärtämään tekstin rakennetta, mikä helpottaa sen muistamista. Sanaston opettelu sillä tarkkuudella, jolla halutaan oppia, on myös tärkeää. Välitavoitteiden asettaminen, jotta voi saavuttaa lukutavoitteensa, sekä torkut lukutauoilla voivat auttaa sinua muistamaan enemmän. Ääneen lukeminen antaa sinulle mahdollisuuden kuulla sanat ja muodostaa ne uudelleen mielessäsi, mikä vahvistaa muistiasi.

Harmaa aineisto on aivojen osa, joka on vastuussa muistiprosessista. Lukutaidon parantamisen avulla voit kehittää aivosi kykyä palauttaa mieleen ja käyttää aikaisemmin opittuja tietoja. Siksi on tärkeää käyttää tehokasta lukutapaa, jotta aivosi voivat kehittyä.

Kuinka parantaa lukemista muistin kannalta

Lukeminen on tärkeä tapa oppia uutta ja laajentaa omaa tietämystä. Mutta pelkkä lukeminen ei riitä, vaan on myös tärkeää löytää tehokkaita tapoja lukea, jotka voivat edistää muistin säilymistä. Tässä osiossa keskitymme siihen, kuinka parantaa lukutaitoa muistin kannalta. Tutustumme erinlaisiin tekniikoihin ja taktiikoihin, jotka voivat auttaa allekirjoittaneen kaltaista henkilöä välttämään tyypillisiä virheitä ja parantamaan muistia lukemisen kautta. Lue eteenpäin löytääksesi parhaat vinkit lukemisen parantamiseksi!

Tavoitteellinen lukutapa

On tärkeää kehittää tavoitteellinen lukutapa, jotta voi parantaa muistia. Tavoitteellisella lukemisella tarkoitetaan sitä, että lukemiselle asetetaan selkeä tavoite, joka on saavutettava. Tämä auttaa lukijaa keskittymään paremmin ja huomioimaan tärkeät asiat. Tässä on muutama vinkki tavoitteelliseen lukutapaan:

1. Aseta tavoitteet lukuajalle: Ennen kuin aloitat lukemisen, aseta tavoitteet lukuajalle. Esimerkiksi, voisit asettaa tavoitteen, että luet tietyn määrän sivuja tietyn ajan sisällä tai että opit tietyn määrän uusia sanoja. Kun asetat tavoitteen, sinulla on selkeä päämäärä ja tiedät, mitä luettaessa tulee tavoitella.

2. Antaudu lukukokemukseen: Kun luet, anna itsellesi mahdollisuus uppoutua lukemiseen täysin keskittymällä siihen. Vältä muiden asioiden ryhtymistä niin, että voit pitää keskittymisen täysillä lukemiseen kiinnitetty.

3. Käytä muistiinpanoja: Kun kohtaat uusia faktoja tai konsepteja, kirjoita ne muistiinpanoihin. Kirjoittaminen on hyvä keino sitoa materiaalia muistiin ja palauttaa mielessä mieleen opitut asiat. Voit esimerkiksi luoda muistiinpanoja tärkeistä henkilöhahmoista tai faktatiedoista.

4. Tarkista ymmärrys: Kun olet saavuttanut lukuajalle asetetun tavoitteen, tarkista ymmärryksesi lukemastasi. Voit tehdä tämän esimerkiksi kertomalla toisille, mitä olet lukenut, tai tekemällä lyhyitä kysymyksiä itsestäsi lukemasi tiimoilta. Tämä auttaa sinua vahvistamaan käsityksesi lukemastasi ja siten parantamaan muistia.

Tavoitteellinen lukutapa voi auttaa sinua paremmin käsittämään lukemaasi materiaalia ja siten parantamaan muistiasi. Ole rohkea ja aseta selkeitä tavoitteita lukuajallesi.

Tekstin jäsentely

Kun pyrit parantamaan lukutapojasi muistin kannalta, yksi tärkeä askel on tekstin jäsentely. Jäsennelty teksti on helpompi ymmärtää ja muistaa kuin sekava ja epämääräinen teksti. Tässä on muutamia vinkkejä, miten voit jäsentää tekstiä paremmin:

Tunne tekstin rakenne: Aloita lukemalla tekstin otsikot ja alaotsikot. Tämä auttaa sinua hahmottamaan tekstin rakenteen ja ymmärtämään sen kokonaisuuden.

Käytä luettelopisteitä: Käytä luettelopisteitä erottamaan pääajatukset toisistaan. Tämä auttaa tekstin hahmottamisessa ja muistamisessa.

Käytä alaotsikoita: Alaotsikot auttavat sinua hahmottamaan tekstikokonaisuuden ja löytämään tarvittavat tiedot nopeammin ja helpommin.

Käytä kappalejakoja: Kappalejaot auttavat tekstin jäsentelyssä ja helpottavat pääajatusten huomaamista.

Käytä merkityksellisiä väliotsikoita: Väliotsikointi auttaa tekstin hahmottamisessa ja tiedon löytämisessä. Tärkeät asiat on hyvä nostaa esiin selkeästi.

Jäsennellyn tekstin lukeminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin epämääräisen ja sekavan tekstin. Muistin kannalta onkin tärkeää, että lukemasi asia jäsennellään selkeästi ja ymmärrettävästi.

Sanaston opettelu

Yksi tapa parantaa lukutaitoa on opetella uutta sanastoa. Sanaston opettelu auttaa ymmärtämään lukemaa, koska se lisää sanastoa, jota voi käyttää ajatusten jäsentelyyn. On tärkeää kuitenkin löytää tasapaino: liikaa uusia sanoja ja lukija on hukassa, liian vähän taas ei tuota tuloksia.

Seuraavassa on muutama kikka sanaston opetteluun:

 • Lue sisältöjä, joista olet oikeasti kiinnostunut. Tämä on hyvä tapa oppia sanastoa, jota todennäköisesti käyttää jatkossakin. Lukeminen tällaisista aiheista myös auttaa sitoutumaan lukemaansa, jolloin sanojen merkitys jää paremmin mieleen.
 • Pura uudet sanat osiin. Kun kohtaat uuden sanan, jaa se osiin sen merkityksen selvittämiseksi. Esimerkiksi, sana ”servietti” voidaan jakaa ”servi” ja ”etti”. Tämä voi auttaa löytämään tutumpia sanoja, joiden avulla sanan merkityksen voi päätellä.
 • Opettele synonyymeja ja vastakohtia. Kun opettelee synonyymeja ja vastakohtia, oppii myös sanojen merkityksiä. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää näitä sanoja luontevasti.
 • Käytä aisteja. Toisinaan tuntoaisti voi auttaa muistamaan sanoja. Kirjoita uusi sana paperille ja kirjoita sen vierelle kaikki sen synonyymit tai sanat, jotka liittyvät siihen. Tämä antaa visuaalisen vasteen sanan merkitykselle ja auttaa muistamaan sen.

Muista harjoittaa uusien sanojen käyttöä lukemisen ulkopuolella. Käytä uusia sanoja kirjoittaessasi viestejä tai keskustellessasi ystävien kanssa. Kun käytät uusia sanoja luontevasti, niiden merkitys jää helpommin mieleen ja oppimisprosessi on tehokkaampaa. Sanastoa ei kuitenkaan tule opetella ulkoa, vaan luontevasti pikkuhiljaa käyttötilanteissa.

Välitavoitteiden asettaminen

Kun luet pitkiä tekstejä, saattaa tuntua ylivoimaiselta ja jopa masentavalta ajatukselta tavoitella loppua. Tämä voi viedä motivaatiota ja tehdä tekstistä yhtä sulavaa massaa. Siksi välitavoitteiden asettaminen voi olla avain parempaan lukutapaan ja muistamiseen.

Miten välitavoitteiden asettaminen auttaa?

Kun jaat tekstin pieniin osiin, voit hallita sen paremmin ja helpottaa sen sisäistämistä. Aloita kirjata ylös, kun olet aloittanut uuden osan, ja aseta itsellesi tavoite ”selvitä tästä osasta 15 minuutissa”. Kun olet saavuttanut kyseisen tavoitteen, teet merkinnän ja siirryt seuraavaan osaan seuraavan tavoitteen kera.

Mitkä ovat hyviä välitavoitteita?

Hyvä välitavoite on saavutettavissa oleva ja selkeästi määritelty. Voit jakaa tekstin lukeaksesi sen tiettynä ajankohtana, esimerkiksi bussimatkan aikana tai ennen nukkumaanmenoa. Voit myös jakaa tekstin helposti käsiteltäviin otsikoihin tai kappaleisiin, jolloin keskityt vain yhteen aiheeseen kerrallaan.

Toinen tapa asettaa hyviä välitavoitteita on keskittyä tarkasti tekstin yksityiskohtiin. Aloita vaikka tärkeimmistä päivämääristä, faktoista ja nimistä. Kun opit ne hyvin, jatka seuraaviin. Kun jokainen osa on käsitelty, voit yhdistää osia ja muistaa tekstin paremmin kokonaisuudessaan.

Osio 1: Käsittää kaikki historialliset päivämäärät

 • Aloita renessanssista
 • Etene barokkiin
 • Siirry klassismiin

Osio 2: Keskity henkilöihin ja heidän merkittäviin saavutuksiinsa

 • Luise XIV
 • Marie Curie
 • Nelson Mandela

Osio 3: Tarkastele konfliktia ja ratkaisuja

 • Ensimmäinen maailmansota
 • Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuus
 • ­Toinen maailmansota

Kaikki nämä tekniikat auttavat ymmärtämään tekstiä paremmin, lisäävät tarkkaavaisuuttasi ja vähentävät lukemisiin kuluvaa aikaa. Lisäksi välitavoitteiden asettaminen voi antaa sinulle tunnun etenemisestä, kun saavutat jokaisen itsellesi asettaman tavoitteen. Lopputulos on, että opit paremmin, koska lukemiseen liittyy nyt pieniä palkintoja matkan varrella.

Torkut lukutauoilla

Lukeminen on haastavaa, varsinkin jos tavoitteena on muistaa lukemansa. Keskittymiskykyä voi kohentaa monilla tavoilla, mutta yksi yksinkertainen ja tehokas keino on ottaa torkut lukutauoilla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että unen aikana aivot järjestävät muistoja ja siirtävät tärkeät tiedot pitkäkestoiseen muistiin. Tämän vuoksi lyhyet torkut voivat olla erittäin hyödyllisiä lukutaidon kannalta.

Torkkujen pituus vaihtelee, mutta paras tulos saadaan noin 20-30 minuutin ”tehostetulla nokosella”. Unen ei tarvitse olla syvää, mutta sen on hyvä kestää riittävän pitkään, jotta aivot saavat mahdollisuuden järjestää muistoja. Tämä auttaa pitämään mielessä sen, mitä on juuri lukenut ja auttaa myös keskittymään paremmin lukemiseen jatkossa.

Torkut lukemisen aikana voivat vaikuttaa tuotteliaisuuteen positiivisesti, sillä ne antavat aivoille mahdollisuuden työstää informaatiota tarkemmin ja tehokkaammin. Tämä voi auttaa pitämään tietoja paremmin muistissa myös pitkällä aikavälillä.

Jos olet tietoinen siitä, että nukut huonosti päiväsaikaan, unohda tämä käytäntö, koska se voi häiritä yöuniasi. Ihmiset, joilla on unihäiriöitä, käyttävät tutkimusten mukaan melatoniinia tai magnesiumia auttaakseen rentoutumaan ja nukahtamaan helpommin.

Alla olevassa taulukossa on koottuna lyhyesti, miksi torkut lukutaukojen aikana ovat hyödyllisiä lukemistaidon kannalta.

Edut Haitat
 • Auttaa aivoja järjestämään muistoja
 • Asettaa tiedot pitkäkestoiseen muistiin
 • Parantaa keskittymiskykyä
 • Parantaa tiedon prosessointia
 • Torkkujen pituus on tärkeä huomioida
 • Unettomuus voi häiritä

Lopuksi on huomattava, että tasapaino on avainasemassa unen ja työn välillä. Torkut voivat antaa aivoille hyödyllisen boostin, mutta turha torkuttelu voi viedä aikaa ja pilata aikataulun.

Ääneen lukeminen

Ääneen lukeminen on yksi tehokkaista tavoista parantaa lukemisprosessia muistin kannalta. Tämä johtuu siitä, että ääneen lukeminen aktivoi useampia aivojen osia, jotka liittyvät kielelliseen prosessointiin ja muistiin. Se myös auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja lukemisnopeutta.

Mitä hyötyä on ääneen lukemisesta?

– Ääneen lukeminen auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja vähentää lukemisesta aiheutuvaa stressiä.
– Se lisää ymmärtämistä ja muistamista, koska aivojen eri alueet aktivoituvat samanaikaisesti.
– Sen avulla voidaan parantaa ääneen lukemisen ja luetun ymmärtämisen välistä yhteyttä.
– Useimmiten ääneen lukiessa lukunopeus on hitaampi, jolloin tekstiä käsitellään huolellisemmin ja paremmin ymmärretään sen sisältö.

Miten ääneen lukeminen suoritetaan oikein?

1. Valitse hiljainen paikka, jossa voit lukea ääneen häiritsemättä muita.
2. Lue teksti ääneen selkeästi ja tasaisella äänellä.
3. Korosta tärkeät sanat ja lauseet.
4. Toista vaikeat kohdat useita kertoja, kunnes ymmärrät ne paremmin.
5. Pyri löytämään rytmi ja äänenpainotukset, jotka auttavat tarkoituksen ymmärtämisessä.
6. Lukemisen jälkeen käytä muutama minuutti miettien sisältöä ja varmistaen ymmärtäneesi sen oikein.

Yhteenveto

Ääneen lukeminen on yksi tehokas tapa parantaa lukutaitoa ja auttaa muistamaan luettua tekstiä paremmin. Se aktivoi aivojen eri osia, parantaa keskittymiskykyä ja auttaa ymmärtämään tekstin merkitystä paremmin. Muista valita rauhallinen paikka, jossa voit lukea ääneen häiritsemättä muita, ja korosta tärkeitä sanoja ja lauseita lukemisen aikana.

Yhteenveto

On yhteenvetona todettava, että lukemistavat voivat vaikuttaa merkittävästi muistiin. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella omia lukutapojaan ja parantaa niitä tarpeen vaatiessa.

Tutkimukset aivotoiminnasta osoittavat, että aivot prosessoivat tietoa aktiivisesti. Passiivinen lukeminen ei siis ole tehokasta muistin kannalta. Sen sijaan tavoitteellinen lukutapa, tekstin jäsentely ja sanaston opettelu ovat hyviä tapoja varmistaa tietojen pysyminen muistissa.

Epämääräinen luku ja kertaaminen vain kerran ovat lukemistapoja, jotka voivat haitata muistia. Lukeminen liian nopeasti tai hitaasti, mukavuusalueella pysyminen, suurten tekstipalasten lukeminen ja keskittymättömyys ovat myös tapoja, joilla lukija saattaa menettää tärkeitä yksityiskohtia ja heikentää muistiaan.

Parantamalla lukutapojaan lukija voi kuitenkin saavuttaa huomattavasti parempia tuloksia muistin suhteen. Välitavoitteiden asettaminen ja torkut lukutauoilla voivat auttaa pitämään mielen virkeänä ja keskittyneenä. Ääneen lukeminen on myös tehokasta muistin kannalta, sillä se aktivoi useampia aistikanavia samanaikaisesti.

Alla olevassa taulukossa on tiivistetysti esitetty lukemistavat ja niiden vaikutukset muistiin:

Lukemistapa Vaikutus muistiin
Epämääräinen luku Heikentää muistia
Kertaaminen vain kerran Heikentää muistia
Lukeminen liian nopeasti tai hitaasti Heikentää muistia
Mukavuusalueella pysyminen Heikentää muistia
Suurten tekstipalasten lukeminen Heikentää muistia
Tekstin passiivinen lukeminen Heikentää muistia
Keskittymättömyys Heikentää muistia
Tavoitteellinen lukutapa Parantaa muistia
Tekstin jäsentely Parantaa muistia
Sanaston opettelu Parantaa muistia
Välitavoitteiden asettaminen Parantaa muistia
Torkut lukutauoilla Parantaa muistia
Ääneen lukeminen Parantaa muistia

Parhaan mahdollisen muistin saavuttamiseksi kannattaa siis ottaa käyttöön parhaat mahdolliset lukutavat ja pyrkiä välttämään tavat, jotka haittaavat muistia.

Päätelmät

Kun halutaan muistaa lukemiamme asioita, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten luetut tiedot käsitellään ja varastoidaan muistiin. Tässä artikkelissa käsiteltiin erilaisia lukemistapoja ja sitä, miten ne voivat vaikuttaa muistiin.

Ensimmäinen keskeinen havainto on, että epämääräinen luku ja kertaaminen vain kerran voivat haitata tiedon muistamista. Siksi on suositeltavaa lukea tarkkaan ja toistaa tärkeimmät asiat useita kertoja, jotta ne jäävät muistiin paremmin.

Toinen huomioitava seikka on lukunopeus. Liian nopea tai liian hidas lukeminen voi haitata muistamista. Optimaalisen lukunopeuden saavuttamiseksi, lukijan on löydettävä oma mukavuusalueensa. Suurten tekstipalasten lukeminen voi myös olla haastavaa. Siksi on tärkeää pysähtyä ja varmistaa, että tiedot on ymmärretty ennen kuin siirrytään eteenpäin.

Kolmas havainto on passiivinen lukutapa ja keskittymättömyys, jotka voivat haitata muistamista merkittävästi. Lukemiseen on syytä keskittyä ja aktiivinen osallistuminen lukuprosessiin voi auttaa tiedonvarastoinnissa. Myös tavoitteellinen lukutapa, tekstien jäsentely ja sanaston opettelu auttavat muistamisessa.

Lopuksi, hyviä lukutapoja noudattamalla voi saada aikaan ihmeitä muistamisessa. Välitavoitteiden asettaminen, torkut lukutauoilla ja ääneen lukeminen ovat myös keinoja, joilla muistamista voidaan parantaa. Tärkeintä on siis kokeilla erilaisia opiskelutekniikoita ja löytää oma tapa oppia ja muistaa tärkeät tiedot.

Yhteenvetona todettakoon, että on tärkeää lukea tarkkaan ja toistaa tärkeimmät asiat useita kertoja, löytää sopiva lukunopeus ja pitää yllä keskittymistä. Lukemistavan tulee olla tavoitteellinen ja sisältää välitavoitteita. Tekstin jäsentely, sanaston opettelu, torkut tauoilla ja ääneen lukeminen voivat myös olla hyödyllisiä muistin kannalta.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mitä tapahtuu aivoissa, kun luet?

Lukeminen aktivoi aivoissa useita alueita, kuten visuaalisen aivokuoren, fonologisten alueiden ja semanttisen alueen. Samalla verenkierto aivoissa lisääntyy, mikä tukee muistin muodostumista.

Voiko liian nopea lukeminen haitata muistia?

Kyllä, liian nopea lukeminen voi haitata muistia, sillä tekstiä ei ehdi prosessoida riittävästi ja yksityiskohdat jäävät helposti huomaamatta.

Tehdäänkö oppimateriaaleja nykyään liian monimutkaisiksi?

On todettu, että liian monimutkaiset oppimateriaalit voivat haitata oppimista ja muistamista. Selkeä ja yksinkertainen esitystapa on usein tehokkaampi.

Onko väliä, millä tavalla luen?

Kyllä, lukutavalla on vaikutusta muistiin ja oppimiseen. Huonoja lukutapoja kannattaa välttää ja hyviä tapoja hyödyntää.

Kuinka voin parantaa lukemiseni tehokkuutta?

Hyödyllisiä tapoja ovat esimerkiksi tarkoituksellinen lukeminen, tekstin jäsentely, sanaston opettelu, välitavoitteiden asettaminen ja ääneen lukeminen.

Tuleeko oppimisesta helpompaa, jos luen ääneen?

Kyllä, ääneen lukeminen voi auttaa prosessoimaan tekstin paremmin ja johtaa parempiin muistijälkiin.

Mitä tarkoitetaan passiivisella lukemisella?

Passiivisella lukemisella tarkoitetaan tekstin lukemista ilman aktiivista prosessointia, mikä voi haitata oppimista ja muistia.

Mitä hyötyjä lukutauoilla on?

Lukutauot voivat auttaa palauttamaan keskittymiskyvyn, vähentää stressiä ja edistää muistia. Tärkeää on kuitenkin pitää tauoilla aktiivisesti aivot toiminnassa, esimerkiksi kävelemällä tai venyttelemällä.

Voiko lukeminen olla liian tavoitteellista?

Kyllä, liian kireä tavoitteellisuus voi haitata lukemisen ja oppimisen nautittavuutta. Rentoutuminen ja mielihyvä ovat tärkeitä oppimisen edellytyksiä.

Kuinka valmistaudun lukemiseen?

Hyviä tapoja ovat esimerkiksi riittävä lepo ja ravinto, sopiva valaistus ja hiljainen ympäristö. Myös tavoitteiden selkeys ja motivaatio ovat tärkeitä tekijöitä.

Onko lukutekniikassa yksilöllisiä eroja?

Kyllä, jokaisella on erilaisia tapoja lukea ja oppia. Tärkeintä on kuitenkin löytää itselle sopivat lukutavat ja hyödyntää tehokkaimpia keinoja oppia.

Viitteet

Jätä kommentti