Astraliset unet ja niiden yhteys lucid-unien kanssa

Introduction

Introduction
Introduction: Use of consciousness-altering techniques such as meditation, lucid dreaming, and astral projection has increased in popularity in recent years. These techniques are believed to offer a gateway to exploring the mysteries of the human mind and unlocking its full potential. In this article, we will delve into the phenomenon of astral dreaming, or astral projection, and its connection to lucid dreaming. We will explore the differences and similarities between the two, and examine the potential benefits and drawbacks of astral dreaming. Additionally, we’ll provide readers with some tips on how to practice astral dreaming safely and effectively. For those who are new to the topic, we will start by defining what astral dreams are, how they differ from lucid dreams, and how they can be experienced. If you’re interested in learning more about astral dreaming and its potential impact on your life, then read on! (Find more information in our article about differentiating astral dreams from regular dreams or in our article on what astral dreams can tell you about yourself and your life.)

Mitä ovat astraliset unet?

Mitä Ovat Astraliset Unet?
Monet meistä ovat kokeneet unissaan jotain poikkeuksellista, joka saattaa jättää meidät hämmentyneiksi aamulla herätessämme. Yksi näistä erikoisista unista on astralinen uni, jossa ihminen kokee itsensä olevan irtautuneena kehostaan ja liikkuvansa erilaisissa ulottuvuuksissa. Astralisten unien kokemuksesta kiinnostuneille löytyy runsaasti tietoa eri lähteistä. Joillekin kulttuureille ja uskonnoille tämä on jopa yksi keskeisimmistä teemoista henkisessä harjoittelussa. Vaikka uskonnolliset näkemykset voivat vaihdella, moni on yhtä mieltä siitä, että astraliset unet voivat tarjota syvempää ymmärrystä sekä itselle että maailmankaikkeudelle. Halutessasi voit lukea lisää aiheesta askeleista astralisten unien kokemiseen ja tulkintaan, astralisten unien roolista kulttuureissa ja uskonnoissa tai jopa siitä, miksi astraliset unet voivat parantaa hyvinvointia.

Astraliset unet vs. lucid-unet

Kun puhutaan astralisista unista, on tärkeää ymmärtää niiden erilaisuus verrattuna lucid-unien käsitteeseen. Tämä auttaa myös hahmottamaan sitä, miten astralinen matkailu tapahtuu ja miten se poikkeaa yöllisestä unimaailmasta. Seuraavassa on listattu tärkeimmät erot näiden kahden unentyyppien välillä:

 • Tietoisuus unen aikana: Lucid-unissa henkilö on tietoinen siitä, että hän on unessa ja saattaa jopa pystyä ohjailemaan unen kulun kulkua. Astralisissa unissa henkilö sen sijaan lähtee matkaan tietoisesti, mutta menettää tietoisuutensa siitä, että hän ’nukkuu’.
 • Todellisuuden tuntu: Lucid-unissa ympäristö tuntuu usein hyvin todelliselta ja henkilö voi tehdä oikeita päätöksiä, jotka vaikuttavat unen kulkuun. Astralisissa unissa ympäristö on usein epärealistinen ja yksilö tietää, ettei se ole todellinen paikka.
 • Matkustaminen: Astralisissa unissa yksilö voi liikkua paikasta toiseen, jopa maapallon reunojen yli, kun taas lucid-unissa liikkuminen tapahtuu usein kävellen tai lentämällä.
 • Intensiivisyys: Astralisissa unissa kokemus voi tuntua monilta osin intensiivisemmältä kuin lucid-unissa, joissa yksilö on kuitenkin tietoinen unestaan.

Vaikka nämä unentyyppien erot voivat vaikuttaa pieniltä, voi niiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan astralisen matkailun konseptia paremmin. Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi sitä, miten astralinen matkailu tapahtuu.

Miten astralinen matkailu tapahtuu?

Astralinen matkailu tapahtuu yleisesti ottaen unen tai meditaation aikana, kun henkilö saavuttaa tilan, joka sallii hänen tiedostaa olevansa unessa, mutta silti olla tietoinen ympäröivästä maailmasta. Tätä tilaa kutsutaan ”tietoisuuden tilaksi”. Astralisessa matkailussa henkilö voi siirtyä henkisten maailmojen läpi, joka jättää konkreettisten rajoitusten maailman taakseen.

Astralisen matkailun prosessi on seuraava:

 1. Henkilö voi aloittaa tyhjentämällä mielensä meditaation kautta. Henkilö voi myös käyttää hengitysharjoituksia ja muita rentoutumistekniikoita mielen tyhjentämiseen.
 2. Kun henkilö on saavuttanut rentoutuneen tilan, he keskittyvät ajatukseen astralisesta matkailusta.
 3. Henkilö voi pyrkiä vapauttamaan itsensä kehostaan visualisoimalla kehon jättämistä.
 4. Kun henkilö on onnistunut vapauttamaan itsensä kehostaan, hän voi keskittyä siirtymään tiettyyn paikkaan henkisessä maailmassa.
 5. Astralisen matkan aikana henkilö voi kohdata monia kokemuksia, joita voidaan tulkita symbolisesti tai henkilökohtaisesti. Henkilö voi kokea enkelten, oppaiden tai muiden henkisten olentojen kohtaamisia, joita voidaan käyttää henkisen kasvun välineenä.
 6. Kun henkilö haluaa lopettaa matkan, hän keskittyy palaamaan takaisin kehoonsa ja avaa silmänsä. Henkilö voi tarkkailla kokemuksensa muistiin merkitsemiseksi ennen kuin hän palaa takaisin arkeen.

Astralinen matkailu voi auttaa henkilöä kokea monia henkisiä kokemuksia ja saavuttaa henkistä kasvua. On tärkeää muistaa, että astralinen matkailu ei ole tieteellisesti todistettu ilmiö eikä sitä pidä harjoittaa ilman asianmukaista valmistelua ja ymmärrystä.

Astraliset unet ja oma kehonhallinta

Astraliset unet voivat olla mahdollisia vain, jos osaat hallita kehoasi unen aikana. Tämä voi olla haastavaa monille ihmisille, mutta se on välttämätöntä, jos haluat kokea astralisen matkailun. Tässä on muutama vinkki, joita voit käyttää kehonhallinnan kehittämiseen unen aikana:

Harjoitus Vinkki
Joogaharjoitukset Kehitä joogaharjoitusten avulla keho-tietoisuutta ja kehonhallintaa, mikä auttaa sinua hallitsemaan kehoasi myös unen aikana.
Unirytmi Pidä säännöllistä unirytmiä ja kehitä unihygieniaa, jotta voit helpommin löytää unen aikana itsesi ja hallita uniajatteluasi.
Itsetuntemus Tutki itseäsi tarkasti ja pyri tuntemaan kehosi, toiveesi ja tarpeesi. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä helpompi on hallita myös uniajattelua.
Mediointi Mediointi auttaa sinua kehittämään keskittymiskykyäsi ja rauhoittamaan mielesi. Tämä auttaa sinua löytämään unen aikana kehosi ja hallitsemaan sitä.
Itsetarkkailu Kun huomaat, että olet unessa, harjoittele havaintokykyäsi ja opettele hallitsemaan kehoasi tietoisesti. Tee tämä säännöllisesti ja koet pian onnistumisen.

Kehonhallinta unen aikana on tärkeä osa astralisen matkailun kokemusta. Kun hallitset kehoasi, pystyt paremmin vaikuttamaan unen kulkuun ja siirtyä astraliseen maailmaan. Harjoittele edellä mainittuja vinkkejä ja saavuta unelmiesi astraliset unet.

Astraliset unet ja lucid-unet

Astraliset Unet Ja Lucid-Unet
Astralinen matkailu ja lucid-unet ovat kiehtovia aiheita monille ihmisille, sillä ne avaavat oven uusiin ulottuvuuksiin ja mahdollistavat kokemuksia, joita emme voi saavuttaa arkitodellisuudessa. Vaikka nämä kaksi käsitettä ovatkin hieman erilaisia, ne liittyvät vahvasti toisiinsa ja herättävät mielenkiintoisia kysymyksiä. Tässä osiossa käsittelemme astralisia unia ja lucid-unia yksityiskohtaisemmin ja tutkimme, miten ne liittyvät toisiinsa.

Lucid-unet ja niiden merkitys

Lucid-unet ovat unia, joissa yksilö tietää uneksivansa ja voi siten vaikuttaa unensa tapahtumiin. Nämä unet ovat saaneet paljon huomiota viime vuosina niiden lupauksen vuoksi paremmasta unenlaadusta, luovasta inspiraatiosta ja jopa henkilökohtaisesta kasvusta. Niiden merkitys unien maailmassa on todella suuri, ja tässä kappaleessa tarkastellaan tarkemmin, miksi lucid-unet ovat niin tärkeitä.

Lucid-unien merkitys voidaan jakaa neljään tärkeään tekijään, jotka ovat:

Tekijä Merkitys
Itsetuntemus Lucid-unet voivat auttaa yksilöä tuntemaan itsensä paremmin. Kun henkilö on hereillä unensa aikana, hän voi helpommin tunnistaa omia tunteitaan, pelkojaan ja rajoituksiaan. Tämä voi johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen.
Unen laatu Kun yksilö tietää olevansa unessa, hän voi hallita unen kulusta, mikä johtaa parempaan unen laatuun. Lucid-unien avulla yksilö voi esimerkiksi rauhoitella pelkojaan tai käyttää uniaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, mikä voi johtaa parempaan mielenterveyteen.
Luova inspiraatio Lucid-unet ovat usein hyvin eläviä ja surrealistisia, mikä tarjoaa runsaasti luovaa inspiraatiota. Yksilö voi kokea asioita, joita ei koskaan pystyisi kokea hereillä ollessaan, mikä voi johtaa luovan ajattelun kehittymiseen unien maailmassakin.
Viihdyttävyys Lopuksi, lucid-unet ovat yksinkertaisesti viihdyttäviä. Yksilö voi kokea seikkailuja, joita ei koskaan pystyisi kokemaan hereillä ollessaan. Ne voivat tarjota mielenkiintoisen tauon arjesta.

Lucid-unet ovat siis todella merkittäviä unien maailmassa. Ne voivat auttaa yksilöä parantamaan unenlaatua, lisäämään itsetuntemusta, inspiroimaan luovuutta ja tarjoamaan yksinkertaisesti mielenkiintoisia kokemuksia. On tärkeää ymmärtää, että lucid-unien harjoittaminen voi vaatia hieman aikaa ja vaivaa, mutta se voi olla erittäin palkitsevaa. Seuraavassa kappaleessa käsitelläänkin perusvinkkejä, kuinka harjoitella lucid-unia ja miten yksilö voisi aloittaa matkansa kohti parempaa unenlaatua ja itsetuntemusta.

Kuinka harjoittaa lucid-unia

Lucid-unet ovat unia, joissa henkilö tietoisesti tajuaa olevansa unessa. Se antaa mahdollisuuden ohjata unen kulkua ja saavuttaa asioita, joita ei ole mahdollista saavuttaa valveilla ollessa. Alla on muutamia vinkkejä, joita voit käyttää, kun harjoitat lucid-unia:

 1. Aloita pitämällä unipäiväkirjaa. Kirjoita ylös uniesi yksityiskohtia heti herättyäsi, jotta muistat ne paremmin. Kun teet tämän, huomaat ehkä tiettyjä kaavoja unissasi ja mahdollisesti löydät yhteyden valveilla tapahtuneisiin asioihin, jotka vaikuttavat uniesi sisältöön.
 2. Kokeile käyttää todellisuustarkistuksia. Toista päivittäin tietoisesti tietyt toiminnot, kuten lukitse oven tai tarkista kello, ja yritä muistaa kysyä itseltäsi samat kysymykset unessa. Jos unessa toimit eri tavalla kuin todellisuudessa, saatat huomata olevasi unessa. Tällöin saatat tuntea suuren tietoisuuden mahdollisuuden.
 3. Kuvittele lucid-unen mahdollisuus. Kuvittele mielessäsi tarkkaan, että tiedostat olevasi unessa ja mieti, mitä kaikkea voisit tehdä. Tämä voi auttaa sinua valmistautumaan, jotta sitten unessa, kun tiedostat olevasi unessa, voit tehdä asioita, joita haluat.
 4. Aseta aikomus nukkumaan mennessäsi. Keskity ajatuksissasi, että tiedostat olevasi unessa ja että haluat hallita unesi kulkua. Visualisoi tämä mielessäsi ja toista itsellesi, että tiedostat olevasi unessa.
 5. Harjoittele meditaatiota. Meditaation harjoittaminen voi auttaa sinua rentoutumaan ja tietoisesti kehittämään keskittymiskykyäsi. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä, kun pyrit hallitsemaan uniesi kulkua.

Muista, että lucid-unet voivat olla erittäin palkitsevia, mutta ne vaativat kärsivällisyyttä ja aikaa kehittääkseen taitojaan. Älä turhautu, jos et saavuta tuloksia heti. Käytä yllä olevia vinkkejä säännöllisesti ja täsmällisesti sekä huomaat pian, kuinka sinulla on kyky ohjata uniesi kulkua.
Muistuta itsellesi, että kuvittelet vain mahdollisuuden, mutta se voi tulla todeksi, kun harjoittelet sinnikkäästi.

Mitkä ovat hyödyt ja haitat astralisissa unissa?

Astraliset unet ovat unia, joissa henkilö kokee irronneensa kehostaan ja liikkuvansa henkisessä ulottuvuudessa. Tämän kaltaisista unista voi olla hyötyä henkilön sisäisen kasvun ja kehityksen kannalta. Kuitenkin, samalla kun astraliset unet voivat olla hyödyllisiä, ne voivat myös aiheuttaa haittoja. Tässä alla on taulukko, joka erittelee astralisten unien hyötyjä ja haittoja:

  Hyödyt Haitat
Hyödyt:
 • Henkilön sisäinen kasvu ja kehitys
 • Auttaa ihmistä voittamaan pelkojaan
 • Mahdollistaa henkilön yhteydenpidon henkisiin olentoihin
 
Haitat:  
 • Unettomuus ja unirytmin häiriöt
 • Stressi ja ahdistuneisuus
 • Kokemukset voivat olla pelottavia ja johtaa traumoihin

Astralisten unien kokeminen voi siis olla hyödyllistä monella tavalla, mutta on myös tärkeää pitää mielessä, että ne voivat aiheuttaa myös haittoja. Henkilön on hyvä olla tietoinen näistä hyödyistä ja haitoista, ennen kuin hän harjoittaa astalista matkailua. Hyvät yöunet ja mentaalinen vakaus ovat tärkeitä elementtejä, joiden avulla haittojen määrä voidaan minimoida.

Vinkkejä astralisen matkailun harjoittamiseen

Jos olet kiinnostunut aloittamaan astralisen matkailun harjoittamisen, saatat tuntea olosi hieman hämmentyneeksi siitä, mistä aloittaa. On tärkeää huolehtia henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja varmistaa, että olet kunnolla valmistautunut ennen kuin aloitat tämän henkisen harjoituksen. Tässä osiossa tarjoamme joitakin vinkkejä, joita voit käyttää oppiaksesi harjoittamaan astralisia unia turvallisesti ja tehokkaasti. Muista käyttää näitä vinkkejä älykkäästi ja olla kärsivällinen, kun opit uutta taitoa.

Uniparalyysi ja sen hallinta

Kun harjoitat astralisia unia, saatat kokea uniparalyysin. Uniparalyysi on tila, joka estää liikkeen tekemistä unen aikana, mutta jonka aikana olet silti tietoinen ympäristöstäsi. Tämä tila voi olla hyödyllinen astralisen matkailun aikana, koska se auttaa sinua pysymään unessa ja siirtymään astraliseen tilaan.

Kuinka hallita uniparalyysia?

Vaikka uniparalyysi voi olla pelottava kokemus, on tärkeää muistaa, että se on täysin normaali tila. Seuraavassa on joitakin vinkkejä, joilla voit hallita uniparalyysia ja käyttää sitä hyödyksesi astralisissa unissa:

 • Pysy rauhallisena: Yritä säilyttää rauhallisuutesi, vaikka uniparalyysi voi tuntua pelottavalta. Muista, että se on täysin turvallinen tila ja se voi auttaa sinua saavuttamaan astralisen tilan.
 • Keskity hengittämiseen: Yritä keskittyä hengitykseesi ja rentoutua. Syvän hengityksen hengittäminen auttaa rauhoittamaan mieltäsi ja lievittämään pelon tunnetta.
 • Visualisoi: Jos koet uniparalyysin, voit yrittää visualisoida itsesi liikkumassa haluamaasi suuntaan tai paikkaan. Tämä voi auttaa sinua siirtymään astraliseen tilaan.
 • Harjoittele: Harjoittele uniparalyysin hallintaa ennen kuin yrität astralista matkaa. Tämä auttaa sinua valmistautumaan ja tuntemaan olonsa mukavaksi uniparalyysin kanssa.

Milloin hakea apua uniparalyysiin?

Vaikka uniparalyysi on normaali tila, se voi olla oire joillekin sairauksille, kuten unihalvaukselle. Jos uniparalyysi häiritsee jatkuvasti uniasi tai tulee mukana kauhukohtauksia, on tärkeää hakea apua lääkäriltä.

Astrologinen apu unien tulkintaan

Onko sinulla koskaan ollut unia, joiden tulkinta on ollut vaikeaa? Tämä ei ole harvinaista, ja monet ihmiset kääntyvät astrologien puoleen apua saadakseen. Astrologia voi auttaa sinua ymmärtämään uniesi symboliikkaa ja merkitystä. Alla on joitakin tapoja, joilla astrologit voivat auttaa sinua lyhyesti tulkita uniasi:

Tulkinnat planeettojen kautta Astrologit voivat käyttää planeettojen asethelmia tulkitaakseen unesi. Jokaisella planeetalla on oma merkityksensä, jota voidaan soveltaa unisi symboliikkaan.
Unien symboliikan analysointi Astrologit voivat auttaa sinua tunnistamaan symboliikkaa, jota käytetään unissasi, ja tulkita sen merkitystä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitä alitajuntasi yrittää kertoa sinulle.
Yksilöllinen lähestymistapa Astrologit käyttävät usein yksilöllistä lähestymistapaa, koska me kaikki olemme ainutlaatuisia. He voivat käyttää astrologista syntymäkarttaasi ja muita henkilökohtaisia tietojasi auttaakseen sinua tulkita uniasi.

On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että unien tulkinta ja astrologian soveltaminen ei ole tieteellisesti todistettu menetelmä, ja sen tehokkuus vaihtelee henkilöstä toiseen. Siksi kannattaa aina käyttää omaa harkintaa, kun kääntyy astrologian puoleen unien tulkinnassa.

Astralisen matkailun turvallisuus

Kun harjoittaa astralista matkailua eli astralisia unia, on tärkeää muistaa turvallisuus. Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa turvallisen kokemuksen:

 • Valmistaudu henkisesti: Astralinen matkailu voi olla hyvin intensiivistä, joten on tärkeää valmistautua henkisesti ennen unen aloittamista. Rentoutumisharjoitukset ja meditaatio voivat auttaa sinua rauhoittumaan ja valmistautumaan astraliseen matkaan.
 • Harjoittele ennen: Ennen varsinaista matkaa voit opetella hallitsemaan uniasi harjoittelemalla lucid-unia. Tämä auttaa sinua saavuttamaan tietoisuuden unimaailmassa ja antaa sinulle paremmat valmiudet melko samankaltaisen astralisen matkailun harjoittamiseen.
 • Aloita omasta kehosta: Aloita astralisen matkan tekeminen keskittymällä omaan kehoosi ja sen tuntemuksiin. Tämä auttaa sinua yhdistämään mielen ja kehon ja valmistaa sinua siirtymään ”toiseen ulottuvuuteen”.
 • Vältä pelkoa: Astraliset unet voivat olla pelottavia ja aiheuttaa pelkoa. On tärkeää muistaa, että elät vain unimaailmassa ja että voit aina palata takaisin omaan kehoosi. Älä anna pelolle valtaa, vaan yritä pysyä rauhallisena ja nauttia kokemuksesta.
 • Valitse sopiva ympäristö: Valitse rauhallinen ja turvallinen ympäristö astralisen matkan tekemiselle. Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä eikä mikään häiritse uniasi.
 • Älä ota kontrollia: Vaikka astralisissa unissa sinulla on paljon valtaa ja kykyjä, on tärkeää muistaa, että et saa ottaa kontrollia toisen henkilön unista tai elämästä. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja vapautta.
 • Palaa omaan kehoosi: Kun olet valmis palaamaan takaisin omaan kehoosi, on tärkeää tehdä se hitaasti ja hallitusti. Älä yritä pakottaa itseäsi takaisin kehoosi, vaan anna unen kulkea omaa rataansa ja palaat takaisin omaan kehoosi kun aika on oikea.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen astralisessa matkailussa. Muista aina kuunnella omaa kehoasi ja olla tietoinen omasta ympäristöstäsi unen aikana.

Conclusion

Yhteenvetona voidaan todeta, että astraliset unet ja lucid-unet ovat kiehtovia ilmiöitä, jotka voivat avata ovia henkiselle kasvulle ja itsensä kehittämiselle. Astralinen matkailu tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa mieltä ja henkistä ulottuvuutta, mutta se vaatii myös vastuullisuutta ja turvallisuutta.

Lucid-unet puolestaan voivat auttaa meitä saavuttamaan unelmiamme ja parantamaan unen laatua. Niiden harjoittaminen vaatii kärsivällisyyttä ja harjoittelua, mutta lopputuloksena voimme saavuttaa syvällisempää itsetuntemusta ja henkistä kasvua.

On tärkeää muistaa, että sekä astraliset unet että lucid-unet voivat olla voimakkaita kokemuksia, jotka voivat herättää tunteita ja ajatuksia. On siis tärkeää harjoittaa niitä vastuullisesti ja turvallisesti, kuunnellen omaa kehoa ja mieltä.

Lopuksi haluan muistuttaa siitä, että unet ovat tärkeitä osa elämäämme ja voimme hyödyntää niitä oman kasvumme ja kehityksemme hyväksi. Olkaamme uteliaita ja avoimia uniemme maailmalle, ja löytäkäämme niistä voimavaroja ja inspiraatiota elämäämme.

Usein Kysytyt Kysymykset

Miksi astraliset unet ovat tärkeitä?

Astralisilla unilla on monia henkisiä hyötyjä, kuten oman kehonhallinnan kehittyminen ja uusien kokemusten saaminen.

Mitä ovat lucid-unet?

Lucid-unet ovat unia, joissa henkilö on tietoinen siitä, että hän on unessa ja voi jopa kontrolloida unen tapahtumia.

Millainen yhteys on astralisilla unilla ja lucid-unilla?

Astraliset unet voivat auttaa harjoittamaan lucid-unia ja saada parempia kokemuksia niistä.

Astralinen matkailu tapahtuu kun henkilö vapauttaa mielessään itsensä fyysisestä kehosta ja alkaa seikkailemaan eri ulottuvuuksissa ja maailmoissa.

Mitä tarkoittaa oma kehonhallinta astralisissa unissa?

Henkilö pystyy hallitsemaan omaa kehoaan ja liikkeitään astralisissa unissa, mikä auttaa myös todellisuudessa itsensä hallinnassa ja itsetuntemuksen kehittämisessä.

Mikä on lucid-unien merkitys?

Lucid-unet voivat auttaa ihmisiä käsittelemään pelkojaan, oppimaan uusia taitoja ja parantamaan unen laatua.

Miten voin harjoitella lucid-unia?

Vinkkejä lucid-unien harjoittamiseen ovat esimerkiksi unipäiväkirjan pitäminen ja unirealiteetin tarkistaminen unen aikana.

Mitä hyötyjä ja haittoja astralisten unien harjoittamisesta on?

Astraliset unet voivat auttaa kehonhallinnan kehittämisessä ja uusien kokemusten saamisessa, mutta voivat myös aiheuttaa pelkoja ja ahdistusta, mikäli harjoitukset eivät ole turvallisia.

Mitä on uniparalyysi?

Uniparalyysi tarkoittaa tilaa, jossa henkilö on hereillä mutta ei pysty liikkumaan. Se liittyy usein lucid-uniin ja astraliseen matkailuun.

Kuinka hallita uniparalyysia?

Uniparalyysiin voi auttaa keskittyminen hengitykseen ja kehon rentouttaminen. Joillekin myös pieni liikahdus tai silmien räpyttely voi vapauttaa tämän tilan.

Miten voin varmistaa astralisen matkailun turvallisuuden?

Tärkeitä turvallisuusvinkkejä ovat muun muassa harjoituksen aloittaminen luotettavan opettajan kanssa, turvallisten olosuhteiden luominen matkalle ja huolehtiminen omasta fyysisestä kehosta harjoituksen aikana.

Viitteet

Jätä kommentti